Välkommen på BUS årsmöte!

Ungdomssektionen kallar alla medlemmar under 26 år till årsmöte!
Lördagen den 3e februari i klubbrummet
Motioner (förslag) från medlemmar skickas senast 20/1 till busbollebygdsridklubb@gmail.com.
Förslag på nya styrelseledamöter och suppleanter skickas till valberedningen via lena.epost@gmail.com senast 20/1.
Årsmöteshandlingar kan fås genom att maila busbollebygdsridklubb@gmail.com. Utskicket görs senast en vecka innan årsmötet.
Välkomna!

Bollebygds Ridklubb Holmen 29, 517 92 Bollebygd Email: bollebygdsridklubb@gmail.com