Våran anläggning

Bollebygds Ridklubb hittar du  ca 3 km norr om Bollebygds samhälle på vägen mot Alingsås. Högt belägen med en härlig utsikt från stora paddocken över Hulta golfbana.

Anläggningen ägs av klubben. Här finns stallplatser för ridskolehästar, ett medlemsstall samt ett vackert boningshus med två lägenheter som klubben hyr ut. Vi har en stor paddock och två ridhus med måtten 20×40 m respektive 22×60 m.

Vi är en rökfri anläggning.

Vägbeskrivning

Allmän anläggningsskiss

Aktivitetskalender

I Aktivitetskalendern kan du se vad som händer på anläggningen och när ridhusen eller anläggningen är bokad.

För bokning m.m. se anläggningsavgifter.

Ridhusen är under terminen bokade av ridskolan enligt följande:
Udda veckor: Stora Ridhuset
Jämna veckor: Lilla Ridhuset
Måndagar 16.30 – 20.30
Tisdagar och onsdagar 17.00 – 21.00
Lördagar 9.00 – 12.00

Hyrd betald tid: Banan ej öppen för annan aktivitet.
Bokad träning (med tränare): Banan är öppen för de som deltar i träningen/ aktiviteten.
Tävling/ klubbaktivitet: Ridbana/ridbanor endast öppna för deltagare på tävling/aktivitet.
Ledig: T.ex. avsutten teori för ridgrupp, ridbana disponibel.

Ridhus och paddock harvas och vattnas dagtid på vardagar.

Regler för ridbanor

Anläggning är öppen 07.30-22.00. Reglerna revideras efter hand.

• Knacka och invänta svar innan du går in i ridhuset. Meddela även när du avser att lämna ridhuset.
• All ridning ska ske med godkänd ridhjälm med knäppt hakband.
• Vid alla typer av hoppning krävs godkänd säkerhetsväst för ryttare under 18 år (enligt Tävlingsreglementet).
• Ryttare under 18 år får inte hoppa ensamma utan målsman eller annan vuxen godkänd av målsman.
• Vi undviker telefonsamtal och musik med hörlurar under pågående aktiv ridning. Gäller hela anläggningen.  
• Sargdörrarna ska alltid hållas stängda vid ridning
• Vid ridning i båda varv hålls möte till höger.
• Skritt rids innanför fyrkantspåret.
• Ryttare på volten lämnar företräde för de på fyrkantspåret.
• Halt görs i mitten av en volt.
• Ryttare får ej rida i bredd.
• Hoppning får endast bedrivas enligt nedan schemaläggning, samt vid bokad träning eller hyrd betald tid, (se avgift under anläggning).
• Hästar får inte släppas lösa i ridhuset annat än vid planerad och organiserad löshoppning som genomförs under kontrollerade former och av kunniga personer. OBS! Löshoppning endast på hyrd betald tid.
• Longering sker i samråd med övriga ryttare och på kortsida.
• Uppträd lugnt och tyst i ridhuset.
• Ryttaren ansvarar för att mocka efter sin häst. Detta bevarar underlagen, bidrar till allmän trevnad och gäller hela anläggningen så som paddock och skrittvägar.
• Tävlingshinder används endast vid tävling.
• Säg hej till varandra när ni möts på anläggning, visa hänsyn och omtanke. 
• Första Hjälpen väska finns i luckan mellan port och läktare i stora ridhuset och i luckan vid belysningsknapparna i lilla ridhuset.
• Alla hästar och ponnyer som vistas på anläggningen ska självkart vara vaccinerade.

Regler stora/resp lilla ridhuset

För att optimera nyttjandet av vårt ridhus och för att våra ryttare ska kunna planera sin ridning och träning så är följande tider fastställda för dressyr/bomfritt resp hoppning under veckodagar/helgerna. Tiderna kan komma att revideras efterhand.

Ridhusschema
Ojämn vecka - STORA RIDHUSET
Måndag - Dressyr/Bomfritt.
Tisdag - Bommar/hinder får användas.
Onsdag - Dressyr/Bomfritt.
Torsdag - Bommar/hinder får användas.
Fredag - Dressyr/Bomfritt.
Lördag - Bommar/hinder får användas.
Söndag - Dressyr/Bomfritt.
Ojämn vecka - Lilla ridhuset
Måndag - Bommar/hinder får användas.
Tisdag - Dressyr/Bomfritt.
Onsdag - Bommar/hinder får användas.
Torsdag - Dressyr/Bomfritt.
Fredag - Bommar/hinder får användas.
Lördag - Dressyr/Bomfritt.
Söndag - Bommar/hinder får användas.
Jämn vecka - Stora ridhuset
Måndag - Bommar/hinder får användas.
Tisdag - Dressyr/Bomfritt.
Onsdag - Bommar/hinder får användas.
Torsdag - Dressyr/Bomfritt.
Fredag - Bommar/hinder får användas.
Lördag - Dressyr/Bomfritt.
Söndag - Bommar/hinder får användas.
Jämn vecka - Lilla ridhuset
Måndag - Dressyr/Bomfritt.
Tisdag - Bommar/hinder får användas.
Onsdag - Dressyr/Bomfritt.
Torsdag - Bommar/hinder får användas.
Fredag - Dressyr/Bomfritt.
Lördag - Bommar/hinder får användas.
Söndag - Dressyr/Bomfritt.

Tränare

För att anordna organiserad träning som tränare, krävs att du är godkänd tränare för klubben.

Som godkänd tränare ska du:

• Inneha f-skattesedel.
• Tränarlicens/relevant utbildning.
• Fylla i sisu-listor och skicka in efter varje träningstillfälle för att klubben ska få tillgodoräkna sig sisu-poäng.
• Följa avbokningsregler (senast 3 dagar innan träningstillfället. Sen avbokning faktureras 100 kr /h).
• Tillgängliggöra bokningsmöjlighet för klubbens alla medlemmar (avvisera i öppen FB-grupp alt via hemsida) Kontakta klubben, om du inte redan idag har en öppen FB-grupp alt aviserar via hemsida).
• Ansvar för att ryttare följer Code of Conduct under hela träningen.
• Syftet är att få en tydlighet av vad man som tränare förväntas redovisa och följa för att vi som Ridklubb bl a ska kunna säkerställa ridhus-chema/bokningar, alla medlemmars möjlighet till  träning och också tillgodoräkna klubben SISU-poäng.  

Accepterade tränare att använda i BoRK verksamhet är:

Elin Gustavsson
Svante Johansson
Annika Kroon
Petter Thuresson
Liza Öjetoft
Kajsa Boström
Karolina Alfredsson Bodestig
Linn Lallo
Peter Liljedorff
Gunnel Brolin

Procedur att få tränare accepterad för att verka på
bollebygd ridklubbs (borks) anläggning holmen i bollebygd.

Ansökan ställs till BoRKs e-postadress bollebygdsridklubb@gmail.com.
Detta kan göras av tränaren själv eller annan person.

1. Uppge tränarens namn, adress, tel/mobilnr, e-postadress och företagsnamn om sådant finns.
2. Är ansökande annan än tränaren skall vederbörandes tel/mobilnr och e-postadress anges.
3. Uppge tränarens erfarenhet, utbildning och annan information relaterad till tränaren som kan vara av vikt.
4. Uppge vilken disciplin, form/typ av träning det gäller. Enskild person och/eller grupp.
5. När skall träningen börja och hur frekvent blir den.

Ansökan behandlas normalt på nästkommande styrelsemöte alternativt per e-post beslut om ansökande önskar snabb behandling. Listan över accepterade tränare uppdateras årligen i januari, efter förfrågan om man vill kvarstå som sådan.

Anläggningsavgifter

För att nyttja paddock och maneger erfordras medlemskap i Bollebygds Ridklubb, eller annan ridklubb ansluten till SvRF samt erlagd manegeavgift.

Manegeavgift
Halvår Jan-Juni el. Juli-DecHelår** Jan-DecEngångsavg Medlem BoRKEngångsavgift Medlem övriga SvRF KlubbarEngångsavgift arrangerad träning
En ryttare2 000 kr2 500 kr100 kr150 kr50 kr
* Familj eller ryttare + medryttare2 500 kr3 000 kr---

* Samma pris för familj som för ryttare/hästägare som har medryttare. Vid medryttare är det hästägarens ansvar att betala och meddela vem som är medryttare.
** Helårspriset gäller endast om det betalas in vid ett tillfälle. Om man betalar halvår, jan-jun, kan man inte sedan lägga till mellanskillnaden för jul-dec och räkna upp det till helårspris.

Betalning sker till bankgiro eller via swish:
BG: 193-7630
Swish: 123 615 19 14
Märk din betalning med ”namn/familj/medryttare” och ”Ridhusavgift + period”.

Tränaravgift

Avgift för Egenföretagare och Tränare som nyttjar anläggningen för egen verksamhet.

Halvår Jan-Juni el. Juli-DecEngångsavgift
Egenföretagare (som har träningar, rider etc)2 400 kr-
Tränaravgift (egenföretagare som endast har träningar)2 400 kr***50 kr***

***Antingen 2400kr/halvår eller 50 kr per gång och elev upp till 2400 kr per kalenderhalvår. 

Det är Tränarens ansvar att erlägga avgiften i samband med att träningen utförs och att informera klubben om/när summan för halvår uppnåtts.

Betalning sker till bankgiro eller via swish:
BG: 193-7630
Swish: 123 615 19 14

Märk din betalning med ”namn på tränare/eget namn” och ”Tränaravgift + period”.

Allmänna regler

Bokad träning (med tränare)

Vid aktivitet/träning klubbens godkända tränare skall ridhusavgift erläggas av samtliga deltagare (Års/halvårs eller engångsavgift). Även tränaren skall erlägga tränaravgift.

För att delta i klubbens anordnade träningar/aktiviteter måste man vara medlem i BoRK eller annan ridklubb ansluten till SvRF av försäkringsmässiga skäl. Ridbanan är endast tillgänglig för deltagare i bokad aktivitet/ träning.

Hyrd betald tid

Om medlem eller tränare utan erlagd tränaravgift vill ha en privatanordnad aktivitet exklusivt, dvs. utan att andra kan komma in på ridbanan t.ex enskild hoppning eller gymkhana måste förbokning och betalning göras enligt nedan. 

Löshoppning

Löshoppning får endast ske i lilla ridhuset och måste förbokas och betalas enligt nedan.

Bokning

Bokning skall göras senast 3 dagar i förväg och anslås då i aktivitetskalendern på hemsidan. Maila din bokning med datum, tid, namn och telefonnummer samt instruktör till: bollebygdsridklubb@gmail.com 

Instruktörer/tränare skall vara godkända av klubbens styrelse.

Paddocken och lilla ridhuset 200 kr per timma

Stora ridhuset 300 kr per timma

Bokning av lilla ridhuset för annan aktivitet än ridning kostar 500 kr per timma.

Invänta alltid bekräftelse på din bokning.

Principer för bokning av ridhusen

• I möjligaste mån se till att båda ridhusen inte bokas upp 2 vardagar i följd.
• Ridskola och träning för tränare har företräde till stora ridhuset.
• Försöka undvika att ha båda ridhusen uppbokade samtidigt på helger.
• Tränare meddelar senast dagen innan om tiderna har ändrats och aktivitetskalendern uppdateras i möjligaste mån.

Betald anläggningsavgift

Betalt anläggningsavgift år 2024

Övriga regler anläggning

Alla som besöker vår anläggning respekterar att besök i stallar, medlems/ & kommande lektionshästars utrymmen/kontakt endast görs tillsammans med ägare/behöriga hyresgäster/personal. 

Parkering för personbilar har vi mellan paddocken och medlemsstallet. Här parkerar man antigen längs med trästaketet i en rad och sedan en rad så nära vägen som möjligt. På detta sätt får alla plats. Transporter parkeras på grusplanen direkt till höger ovanför backen. Visa hänsyn till de parkerade transporterna så att de inte blir instängda.

Vår anläggning är rökfri. Vänligen använd rökrutan bortanför paddocken på parkeringen.

Viktig information till alla bilister som besöker oss på klubben 

Vi vill uppmana alla att ha respekt för att det går hästar med eller utan ryttare på ryggen längs vägen till ridklubben (från Töllsjövägen och backen upp) samt vid paddock, parkering och på gårdsplan.  

För att minimera risker för både människa och häst så vill vi du kryper sakta fram längs vägen och våra hagar med hästar när du ska besöka oss. Tänk på att det kan finnas hästar på vägen direkt när du kommer upp för backen, så kör sakta redan upp för krönet. 

Några ytterligare delar du ska tänka på, förutom köra sakta: 

• Ser du häst, med eller utan ryttare på längs vägen och parkering – stanna och vänta tills ekipaget kommit till stallet eller gått förbi dig 
• Uppträdd lugnt på mörka områden/parkeringen och uppmärksamma gärna häst på att du finns där så den inte blir rädd. Det kan du göra genom att bara säga hej, nynna eller prata om ni är flera. 
• Sitter du i bilen, vänta gärna med att öppna dörren tills ekipaget passerat dig.  

Vintertid görs det några åtgärder för att underlätta:  

• ”Farthinder” längs med väg/paddock som gör att du får sicksack lite och minskar farten 
• Reflexvästar på hästägaren när den tar in häst från hagen så att vi syns bättre. 

Självklart till alla ekipage som rider till och från klubben – kläd dig och din häst med mycket reflexer när det är mörkt så att ni syns. 

Tillsammans tar vi hand om varandra!

Här tänder/släcker du paddocken (den sitter på kortsidan paddocken till höger om röda boden)