Tävla för BoRK

Vi är stolta över att ha dig som tävlingsryttare för Bollebygds Ridklubb (BoRK) och du är en av våra viktigaste ambassadörer!

Det ideella arbetet är basen för den svenska ridsporten och bidrar till att barn och ungdomar får möjlighet att rida och umgås med hästar. Vår tävlingsverksamhet bygger på frivilliga insatser där vi har roligt och samarbetar.

Vad vi erbjuder våra tävlingsryttare:

• Reducerad startavgift på BoRK anordnade tävlingar med 50%, (lokal, regional och nationell nivå, gäller ej Pay & jump och Pay & ride eller andra klubbarrangemang)
• Lagavgift vid tävling i lagklass
• Återbetalning av ryttarlicens möjlig för aktiva tävlingsryttare som fullgjort sina funktionärstimmar, se nedan **
• Fri manegeavgift vid av BORK anordnade arrangemang/träningar. Ex. Lagträning.
• 500 kr i startavgiftsbidrag till större nationella tävlingar, (SM, Falsterbo, GHS, Jönköping Horseshow)
• Subventionerade klubbkläder, erbjudande tas fram av Tävlingsgruppen
• Aktiviteter, t.ex. clinics, kick off, träningar med inbjudna tränare. Tävlingsgruppen tar fram förslag och jobbar med genomförande

Som tävlingsryttare for BoRK förbinder du dig till:

• Att följa BoRKs regler och policys samt SvRFs code of conduct.
• Att på ett engagerat och positivt sätt bidra till klubbens föreningsanda och god stämning.
• Att ställa upp, (själv eller genom ombud), som funktionär på minst en tävling per termin och minst 16 timmar/år.
• Att visa respekt för alla dina klubbkamrater. För oss är det viktigt att vi alla bidrar till en välkomnande, stöttande anda där vi agerar inkluderande.
• Att du följer klädkod för lagtävlan som gemensamt bestäms av grenledare/lagledare och lagmedlemmarna tillsammans med verksamhetsansvarig.

Sociala medier:

Vi vill gärna visa upp våra tävlingsryttares resultat och deltagande i våra sociala medier, (Facebook, Instagram och hemsida), och du kan bidra genom att skicka bilder och text till oss via meddelande på klubbens Facebook sida, DM på Instagram eller mail; bollebygdsridklubb@gmail.com

Vi välkomnar bilder och inslag från tävlingar, men även från din vardag med träning, stallpyssel etc. Tillsammans gör vi våra mediakanaler aktiva och levande.

** Återbetalning av ryttarlicens. Du som är aktiv tävlingsryttare för klubben och har fullgjort dina funktionärstimmar enligt ovan, kan få ryttarlicensen återbetalad. Underlag skall då skickas in senast 31/1 för föregående år. Mall för återbetalning av ryttarlicens

Tävlingsgruppen

Tävlingsgruppen arrangerar årligen mellan 8-12 tävlingsdagar i dressyr och hoppning på olika nivåer, allt från träningstävlingar till 3* (nationell) klass.
Tävlingsgruppen har regelbundna möten där vi planerar klubbens tävlingsaktiviteter. Kallelser till dessa möten publiceras alltid på BoRKs Facebooksida. Välkommen att delta!

Vi som är engagerade i tävlingsverksamheten kommunicerar även via en privat Facebookgrupp ”BoRK Tävlingsgrupp” dit alla är varmt välkomna! Där hittar du bland annat protokoll från tävlingsmöten och annan bra information för funktionärer och tävlingsledare.

Våra aktuella tävlingar hittar du i Tävlingsdatabasen (TDB).

Tävlingsverksamheten är viktig för klubben. Förutom att den möjliggör för klubben att utfärda tävlingslicenser och för våra medlemmar att tävla på hemmaplan så är tävlingarna viktig del av vår finansiering. Intäkterna går in till klubbens löpande utgifter och används också till att på olika sätt ge tillbaka till alla funktionärer och tävlingsryttare som ställer upp med sin tid och kunskap.

Vi arrangerar också regelbundet kurser för ”grönt kort” vilket krävs för att få tävla. Vill du veta mer? Kontakta oss på bollebygdsridklubb@gmail.com

Tävlingsfunktionär

Att vara funktionär på en tävling är både roligt och mycket lärorikt. Man får en bra insikt i hur det fungerar med tävlingar. Man träffar massor med människor och vi har mycket trevligt tillsammans. Tycker du detta låter spännande, kul, lärorikt och intressant? Välkommen att vara funktionär vid Bollebygds Ridklubb!

Nedan har vi sammanställt några olika dokument med nyttig information.

• För att veta vad du ska göra om det inträffar en olycka på tävlingsplatsen.
• Här finns information om hur man bygger ihop ett dressyrstaket.

Våra licensierade funktionärer:

Towe Norder – Banbyggare
C-banbyggare hoppning

Elisabeth Nohlås – Domare
B-domare Hoppning
Överdomare Hoppning
Överdomare Dressyr