Kallelse till årsmöte för BoRK söndagen 4/2 kl 18:00

Mötet kommer att hållas på Krafthuset. Ingen föranmälan behövs, men vi kommer att ordna fika så det är bra om du anmäler dig ändå. Anmälan görs SENAST TORSDAGEN  1/2 till bollebygdsridklubb@gmail.com – Skriv ”ÅRSMÖTE” i ämnesfältet.

 

Röstberättigade är alla över 15 år som varit medlemmar 2023 eller löst medlemsavgift för 2024 senast 4/1-24 och som är närvarande på mötet.

 

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga från söndagen 28/1-24. Om du vill ha dessa skickar du ett mail till marie.thordenberg@gmail.com med texten ÅRSMÖTE i titeln.

 

Välkommen!

Bollebygds Ridklubb
Holmen 29

517 92 Bollebygd

Bollebygds Ridklubb Holmen 29, 517 92 Bollebygd Email: bollebygdsridklubb@gmail.com