Välkommen på Årsmöte!

Kallelse till årsmöte för BoRK söndagen 26/2 kl 18:00

Mötet kommer att hållas digitalt genom Microsoft Teams och därför behöver föranmälan göras
för att kunna delta. Anmälan görs SENAST TORSDAGEN 23/2 till
bollebygdsridklubb@gmail.com – Skriv ”ÅRSMÖTE” i ämnesfältet. Länk till mötet kommer att
mailas tillbaka senast lördag 25/2

Med länken kommer man in till mötet via sin web-browser och behöver alltså inte ladda ned MS
Teams appen.

Röstberättigade är alla över 15 år som varit medlem 2022 eller löst medlemsavgift för 2023
senast 26/1-23. Varje röstberättigad behöver logga in personligen/individuellt för att få sin röst
räknad.

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga från söndagen 19/2-22 och kommer att skickas ut
tillsammans med länken till mötet. Vill man ha dem innan, vänligen maila oss.

Välkommen!

 

Bollebygds Ridklubb Holmen 29, 517 92 Bollebygd Email: bollebygdsridklubb@gmail.com