Kallelse till extra allmänt möte

Kallelse till extra allmänt möte i Bollebygds ridklubb

När: 26 april kl 18
Var: Klubbrummet på Holmen

Ärenden att behandla:

* Styrelsen föreslår att antalet ledamöter i styrelsen utökas med en person
* Styrelsen föreslår att antalet suppleanter utökas med en person.
* Val av två ledamöter; ett fyllnadsval då en ledamot avgått och val av en ny ledamot.
* Val av en suppleant
* Fyllnadsval för en ledamot i valberedningen samt presentation av den tredje ledamoten i
valberedningen.

Ingen föranmälan behövs då mötet hålls på Holmen.

Bollebygds Ridklubb Holmen 29, 517 92 Bollebygd Email: bollebygdsridklubb@gmail.com