Förhandsmeddelande om Årsmöte för Bollebygds ridklubb

Snart är det dags för Årsmöte för Bollebygds ridklubb!

Årsmötet kommer att äga rum söndagen den 26/2 kl 18 via Teams.

Motioner från medlemmar skickas senast den 5/2 till marie.thordenberg@gmail.com

Förslag på nya styrelseledamöter och suppleanter skickas senast 12/2 till info@elingustavsson.se  

Kallelse till årsmötet kommer att publiceras senast den 16/2. När du anmäler dig till årsmötet kommer du att få en mötesinbjudan (länk) och den dokumentation som förberetts inför mötet. Om du vill ha dokumentationen tidigare kan du skicka ett mail till bollebygdsridklubb@gmail.com

Hälsningar från Styrelsen

Bollebygds Ridklubb Holmen 29, 517 92 Bollebygd Email: bollebygdsridklubb@gmail.com